2010 K-12 TEAM TOURNAMENT - RESULTS (after round 3)

              
               
 

OPEN DIVISION (x1.15)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

NJ02 - Montville HS "A"

CA27

OOO (9)

CA03

XXX (6)

CA18

OOO (10)

NJ03

OOO (10)

3

9

35

  

2

CA03 - Redwood Shores GC

CA18

OOO (10)

NJ02

OOO (10)

NY09

OXO (9)

CA02

 

3

8

29

  

3

CA02 - Orange County GC

NJ10

OOX (9)

NY15

XOO (5)

SC01

OOO (10)

CA03

 

3

7

24

  

4

NJ01 - Highland Park HS

NC01

OOX (9)

NY09

OXX (7)

NY15

OOO (9)

SC01

?OX (3)

2

7

28

  

5

NJ10 - JP Stevens HS "A"

CA02

XXO (7)

CA19

OOO (8)

CO01

OOO (10)

NY09

 

2

7

25

  

6

NJ03 - Feng Yun GS

CA19

XOX (7)

CA01

OOO (8)

CA19

XOO (9)

NJ02

XOX (7)

2

7

31

  

7

NY09 - Stuyvesant HS "A"

CA01

OXO (5)

NJ01

XOO (8)

CA03

XOX (7)

NJ10

 

2

5

20

  

8

SC01 - Korean League School

CA09

XOX (3)

NC01

XOO (9)

CA02

XXX (6)

NJ01

?XO (3)

4

21

  

9

CA09 - Mission San Jose HS "C"

SC01

OXX (3)

CO01

OXX (7)

CA27

XXO (7)

CA01

O?? (3)

4

19

  

10

NC01 - Cary Chinese "A"

NJ01

XXO (7)

SC01

OXX (7)

CA01

OOO (8)

CA18

 

1

5

22

  

11

CA19 - Saratoga HS "B"

NJ03

OXO (9)

NJ10

XXX (7)

NJ03

OXX (7)

NY15

 

1

3

23

  

12

CO01 - Highland Ranch GC

NY15

XXO (7)

CA09

XOO (9)

NJ10

XXX (6)

CA27

 

1

3

22

  

13

CA18 - Saratoga HS "A"

CA03

XXX (6)

CA27

OOO (10)

NJ02

XXX (6)

NC01

 

1

3

22

  

14

CA27 - Misison San Jose HS "B"

NJ02

XXX (1)

CA18

XXX (6)

CA09

OOX (9)

CO01

 

1

2

16

  

15

NY15 - Scarsdale HS

CO01

OOX (9)

CA02

XXX (2)

NJ01

XXX (1)

CA19

 

1

2

12

  

16

CA01 - Mission San Jose HS "A"

NY09

XXX (0)

NJ03

XXX (0)

NC01

XXX (0)

CA09

X?? (0)

0

0

0

  
               
 

VARSITY DIVISION (x1.10)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

NJ04 - Robert Lazar MS

CO03

OOX (9)

MD01

OXX (2)

IL02

XOO (8)

CN05

OOO (10)

3

8

29

  

2

CA15 - Morningstar Chinese "A"

MD01

XOX (7)

CO03

OOO (8)

CA11

OXO (8)

CA10

?OO (5)

3

8

28

  

3

TX02 - Jasper HS "A"

WA01

OOO (10)

CA11

OOX (8)

MD02

XOO (9)

NY08

 

3

7

27

  

4

NY08 - Hunter College HS "C"

IL02

XOO (9)

CA10

XOO (9)

MD01

XOO (9)

TX02

 

3

6

27

  

5

CAN05 - Royal West Academy

NY10

OXX (3)

WA01

OOO (9)

NJ08

XOO (9)

NJ04

XXX (6)

6

27

  

6

MD01 - Richard Montgomery HS

CA15

OXO (9)

NJ04

OOO (9)

NY08

OXX (7)

MD02

 

2

6

25

  

7

MD02 - Walt Whitman HS

NJ08

OOX (5)

CA33

OOO (9)

TX02

OXX (7)

MD01

 

2

6

19

  

8

CA10 - Pasadena Central GC "A"

CA06

OXO (9)

NY08

OXX (7)

CA33

OXO (4)

CA15

?XX (1)

2

5

21

  

9

NY10 - Stuyvesant HS "B"

CN05

XOX (2)

NJ08

XOX (3)

CA06

XXO (3)

CO03

XXO (3)

4

11

  

10

NJ08 - JP Stevens HS "B"

MD02

OXX (6)

NY10

OXO (8)

CN05

OXX (7)

CA11

O?? (2)

1

5

23

  

11

CA06 - Palo Alto HS "B"

CA10

XOX (7)

IL02

XOX (7)

NY10

OOX (5)

WA01

 

1

4

19

  

12

IL02 - Lockport Township HS

NY08

OXX (6)

CA06

OXO (8)

NJ04

OXX (3)

CA33

 

1

4

17

  

13

CA11 - Lowell HS "A"

TX03

OXO (5)

TX02

XXO (3)

CA15

XOX (2)

NJ08

X?? (0)

1

4

10

  

14

CA33 - Lowell HS "B"

MI01

XOO (8)

MD02

XXX (1)

CA10

XOX (3)

IL02

 

1

3

12

  

15

WA01 - Capital HS

TX02

XXX (6)

CN05

XXX (1)

CO03

OXX (3)

CA06

 

1

1

10

  

16

CO03 - Lakewood HS

NJ04

XXO (7)

CA15

XXX (1)

WA01

XXX (0)

NY10

XXX (0)

0

1

8

  
               
 

JUNIOR VARSITY DIVISION (x1.05)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

NY06 - Hunter College HS "B"

NY12

OXO (8)

NJ05

OOO (10)

MA01

OOO (9)

TX01

 

3

8

27

  

1

TX01 - Bellaire HS

CA07

OOO (10)

CA05

OXO (9)

NY03

OOX (9)

NY08

 

3

7

28

  

3

TX03 - Jasper HS "B"

CA11

XOX (7)

CA07

XXX (6)

WV01

OOO (9)

CA21

O?O (5)

2

6

27

  

4

MA01 - Sharon HS

CA05

OXX (7)

NC05

OOO (8)

NY06

XXX (1)

CA20

OXO (9)

2

6

25

  

5

NY04 - Manlius Pebble Hill

WV01

XOO (8)

NY03

OXO (7)

NC05

OOO (8)

CA07

 

2

6

23

  

6

MI01 - Renaissance HS "A"

CA33

OXX (2)

NY11

OOX (5)

CA05

OOO (9)

NY03

 

2

6

21

  

6

NY03 - East Meadow HS "A"

CA20

OXO (9)

NY04

OXO (9)

TX01

XXO (7)

MI01

 

2

5

25

  

8

CA21 - Fair Oaks ES "A"

NC05

XOX (7)

WV01

XOO (8)

NJ05

OXO (8)

TX03

X?X (2)

2

5

25

  

8

CA07 - Pasadena Central GC "B"

TX01

XXX (6)

TX03

OOO (8)

CA20

OOX (9)

NY04

 

2

5

23

  

10

CA20 - Fair Oaks ES "C"

NY03

XOX (3)

NY12

OXO (8)

CA07

XXO (7)

MA01

XOX (7)

1

5

25

  

11

NY12 - Stuyvesant HS "C"

NY06

XOX (3)

CA20

XOX (2)

NY11

XXO (2)

WV01

XOO (5)

1

5

12

  

12

NY11 - Hunter College HS "A"

NJ05

OXX (7)

MI01

XXO (3)

NY12

OOX (8)

CA05

 

1

4

18

  

13

NJ05 - Indian Hills HS

NY11

XOO (9)

NY06

XXX (6)

CA21

XOX (3)

NC05

 

1

3

18

  

14

CA05 - Palo Alto HS "A"

MA01

XOO (9)

TX01

XOX (7)

MI01

XXX (1)

NY11

 

1

3

17

  

15

NC05 - Wake Forest-Rolesville HS

CA21

OXO (9)

MA01

XXX (0)

NY04

XXX (0)

NJ05

 

1

2

9

  

16

WV01 - Morgantown HS

NY04

OXX (3)

CA21

OXX (2)

TX03

XXX (1)

NY12

OXX (2)

0

3

8

  
               
 

INTERMEDIATE DIVISION (x1.00)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

IL01 - Moline HS

PA01

OOO (9)

CA14

XXX (6)

CO02

OOO (9)

CN01

XOO (9)

3

8

33

  

2

NY07 - Ward Melville HS

CA14

OXX (3)

CO02

OOX (5)

CA25

OOX (5)

CA22

OOX (5)

3

7

18

  

3

CA04 - Oakdale HS

CN03

OXO (5)

CA12

OOX (9)

CN01

XOO (8)

CA14

 

3

6

22

  

4

CA22 - Fair Oaks ES "E"

CA12

OXX (6)

CN03

OXO (9)

CA29

OOO (8)

NY07

XXO (6)

2

7

29

  

5

CAN01 - Prince of Wales SS "A"

CA25

OOO (10)

CA29

OXX (3)

CA04

OXX (7)

IL01

OXX (7)

2

6

27

  

6

CA14 - Morningstar Chinese "B"

NY07

XOO (8)

IL01

OOO (10)

CA12

XXO (7)

CA04

 

2

6

25

  

7

CA12 - Lowell HS "C"

CA22

XOO (5)

CA04

XXO (7)

CA14

OOX (9)

PA01

 

2

5

21

  

8

PA01 - DuBois Area HS

IL01

XXX (1)

CN02

OXX (3)

NJ11

OOO (8)

CA12

 

2

4

12

  

9

CAN03 - Hebville Academy "A"

CA04

XOX (3)

CA22

XOX (7)

CN02

OOO (8)

CO02

 

1

5

18

  

10

CA25 - Pasadena Central GC "C"

CN01

XXX (6)

NJ11

OOO (8)

NY07

XXO (3)

CA29

 

1

4

14

  

11

CO02 - Thornton HS

NJ11

XOO (5)

NY07

XXO (6)

IL01

XXX (2)

CN03

 

1

3

13

  

12

CA29 - Saratoga HS "E"

CN02

OOO (9)

CN01

XXX (1)

CA22

XXX (1)

CA25

 

1

3

11

  

13

NJ11 - Montville HS "B"

CO02

XXX (0)

CA25

XXX (0)

PA01

XXX (6)

CN02

XXX (0)

0

0

6

  

14

CAN02 - Prince of Wales SS "B"

CA29

XXX (1)

PA01

XXX (0)

CN03

XXX (0)

NJ11

XXX (0)

0

0

1

  
               
 

NOVICE DIVISION (x0.90)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

NY02 - East Meadow HS "C"

NY14

XOO (8)

NY13

OXX (7)

MO01

OOO (9)

CA30

OXO (9)

3

8

33

  

2

OH01 - Mason Huaxia Chinese

NY01

OOO (10)

NY14

OOO (9)

NY05

OOX (9)

CA26

 

3

8

28

  

3

CA26 - Saratoga HS "C"

CA30

OXO (8)

MO01

OOO (8)

CA32

OOO(8)

OH01

 

3

8

24

  

4

NJ06 - FCD Chinese "A"

NY05

XXO (6)

NJ09

OXX (3)

CA23

OOX (5)

MO01

OOO (8)

2

7

22

  

5

NC02 - Cary Chinese School "B"

NJ09

XOO (9)

CA32

XXO (7)

CA30

OXX (3)

NY13

O?O (5)

2

6

24

  

6

CA32 - Pasadena Central GC "D"

CA22

XOO (8)

NC02

OOX (9)

CA26

XXX (0)

NY05

XOX (7)

2

6

24

  

7

NY05 - East Meadow HS "D"

NJ06

OOX (5)

CA23

OOO (10)

OH01

XXO (7)

CA32

 

2

6

22

  

7

CA30 - Walnut HS

CA26

XOX (3)

NY01

XOO (9)

NC02

XOO (9)

NY02

 

2

5

21

  

9

NY13 - Stuyvesant HS "C"

MO01

OXX (7)

NY02

XXO (7)

NJ09

XOO (5)

NC02

X?X (1)

1

4

20

  

10

NJ09 - JP Stevens HS "C"

NC02

OXX (7)

NJ06

XOO (8)

NY13

OXX (3)

NY01

 

1

4

18

  

11

CA23 - Fair Oaks ES "D"

NJ11

OXX (2)

NY05

XXX (6)

NJ06

XXX (0)

NY14

OOO (9)

1

4

17

  

12

NY01 - East Meadow HS "B"

OH01

XXX (6)

CA30

OXX (7)

NY14

XOO (9)

NJ09

 

1

3

22

  

13

MO01 - Belton HS

NY13

XOO (9)

CA26

XXX (0)

NY02

XXX (0)

NJ06

XXX (0)

1

2

9

  

14

NY14 - Hunter College HS "B"

NY02

OXX (3)

OH01

XXX (6)

NY01

OXX (7)

CA23

XXX (0)

0

2

16

  
               
 

BEGINNER DIVISION (x0.85)

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

TW

BW

SP

  

1

CA28 - Saratoga HS "D"

CA16

OOO (9)

CA31

OOO (9)

CA08

OXX (3)

NC06

OOO (8)

3

10

29

  

2

CA13 - Morningstar Chinese "C"

MI02

OOO (9)

NC03

XOO (9)

NC06

OOO (9)

CA08

 

3

8

27

  

3

CA08 - Sedgewick ES "A"

MD03

OOO (9)

NC04

XOO (8)

CA28

XOO (8)

CA13

 

3

7

25

  

4

NC03 - Cary Chinese "C"

NC08

OOO (9)

CA13

OXX (7)

NJ07

XOO (5)

CA24

?XO (3)

2

7

24

  

5

NC04 - Cary Chinese "D"

CA24

OOO (10)

CA08

OXX (3)

CA31

OOO (9)

CN04

 

2

7

22

  

6

CA24 - Fair Oaks ES "B"

NC04

XXX (6)

CA16

OOO (9)

NC07

XOO (8)

NC03

?OX (3)

2

6

25

  

7

CAN04 - Hebville Academy "B"

NC07

OOX (8)

NC06

XOX (7)

NC08

OOO (8)

NC04

 

2

6

23

  

7

NC06 - Champions Learning "A"

NJ07

XOO (9)

CN04

OXO (9)

CA13

XXX (2)

CA28

XXX (0)

2

4

20

  

9

NJ07 - FCD Chinese "B"

NC06

OXX (7)

NC09

XOX (3)

NC03

OXX (6)

CA31

 

1

3

16

  

10

CA16 - Sedgewick ES "B"

CA28

XXX (1)

CA24

XXX (2)

MI02

OOX (5)

NC07

 

1

2

8

  

11

CA31 - Milpitas Christian

NC07

OOX (5)

CA28

XXX (0)

NC04

XXX (2)

NJ07

 

1

2

7

  

11

NC08 - North Surry HS "A"

NC03

XXX (0)

MD03

OXO (5)

CN04

XXX (0)

MD03

XXX (0)

1

2

5

  

13

NC07 - Champions Learning "B"

CA31

XXO (2)

MI02

OXX (2)

CA24

OXX (2)

CA16

 

½

3

6

  

14

MI02 - Renaissance HS "B"

CA13

XXX (1)

NC07

XXO (2)

CA16

XXX (0)

NC09

 

½

1

3

  

15

NC09 - North Surry HS "B"

NY14

XXO (2)

NJ07

XXX (0)

MD03

XXX (0)

MI02

XXX (0)

0

1

2

  

16

MD03 - Deerfield Run ES

CA08

XXX (0)

NC008

XXX (0)

NC09

XXX (0)

NC08

XXX (0)

0

0

0

  
               
               

Round scores listed are the ranks of points earned.

          

The FINAL score determins the overall ranking and is the average points earned per round.

          

Complete point totals earned per round are available upon e-mailed request.

          
  

BATTLE OF THE STATES

        
  

TR - California (2009) - 173.45

        
  

STATE

R1

R2

R3

R4

FINAL

   
 

1

CA99 - California

1

1

1

1

126.05

1.00

  
 

2

NY99 - New York

2

2

2

3

84.14

2.25

  
 

3

NJ99 - New Jersey

3

3

3

2

70.15

2.75

  
 

4

TX99 - Texas

5

4

4

8

37.39

5.25

  
 

5

NC99 - North Carolina

4

7

6

4

36.08

5.25

  
 

6

CAN99 - Canada United

6

5

5

5

27.09

5.25

  
 

7

MD99 - Maryland

7

6

7

 

18.70

6.67

  
 

8

IL99 - Illinois

8

11

8

7

15.93

8.50

  
 

9

OH99 - Ohio

10

8

9

 

13.53

9.00

  
 

10

CO99 - Colorado

9

9

11

 

11.78

9.67

  
 

11

SC99 - South Carolina

14

10

13

8

7.48

11.25

  
 

12

MA99 - Massachusetts

12

12

16

6

6.56

11.50

  
 

13

MI99 - Michigan

16

13

10

 

5.04

13.00

  
 

14

MO99 - Missouri

11

17

17

 

3.60

15.00

  
 

15

PA99 - Pennsylvania

17

14

12

 

3.00

14.33

  
 

16

WA99 - Washington

13

16

14

 

2.75

14.33

  
 

17

WV99 - West Virginia

15

15

15

9

2.10

13.50

  
           
  

SCHOOL SWEEPSTAKES

        
  

TR - Clear Lake HS, TX (2004) - 51.30

        
  

SCHOOL

R1

R2

R3

R4

FINAL

   
 

1

CA63 Saratoga HS

1

4

4

6

25.06

3.75

  
 

2

NY50 East Meadow HS

4

3

2

4

23.66

3.25

  
 

3

NY51 Hunter College HS

2

2

1

 

23.13

1.67

  
 

4

CA62 Pasadena Central GC

3

1

8

5

21.46

4.25

  
 

5

NJ51 JP Stevens HS

7

5

3

11

16.66

6.50

  
 

6

NY52 Stuyvesant HS

8

6

7

1

16.38

5.50

  
 

7

TX50 Jasper HS

6

7

5

8

14.85

6.50

  
 

8

CA64 Lowell HS

5

10

9

 

11.28

8.00

  
 

9

CA60 Mission San Jose HS

19

9

6

9

10.06

10.75

  
 

10

NJ50 Montville HS

11

18

19

2

9.78

12.50

  
 

11

CA61 Palo Alto HS

9

8

18

 

9.69

11.67

  
 

12

CAN05 Royal West Academy

20

12

12

7

7.43

12.75

  
 

13

TX01 Bellaire HS

10

13

13

 

7.35

12.00

  
 

14

CA02 Orange County GC

11

20

10

 

6.90

13.67

  
 

15

NJ01 Highland Park HS

18

15

11

9

6.90

13.25

  
 

16

MA01 Sharon HS

17

14

21

3

6.56

13.75

  
 

17

CO01 Highland Ranch GC

15

11

17

 

6.33

14.33

  
 

18

NY04 Manlius Pebble Hill

14

17

15

 

6.04

15.33

  
 

19

MI50 Renaissance HS

21

16

13

 

5.05

16.67

  
 

20

NJ05 Indian Hills HS

13

19

20

 

4.73

17.33

  
 

21

PA01 Dubois Area HS

23

21

16

 

3.00

20.00

  
 

22

CO03 Lakewood HS

16

22

22

22

2.20

20.50

  
 

23

NC05 Wake Forest-Rolesville HS

22

23

22

22

0.53

22.25

  
           
           
  

ROOKIES CUP (Note: A team cannot win both Rookies and Junior Cup)

        
  

TR - Hunter College HS, NY (2009) - 26.75

        
  

SCHOOL

R1

R2

R3

R4

FINAL

   
 

1

CA51 Morningstar Chinese *

1

1

1

1

19.69

1.00

  
 

2

CA03 Redwood Shores GC

2

2

2

 

8.34

2.00

  
 

3

IL01 Moline HS

6

17

5

2

8.25

7.50

  
 

4

CAN50 Prince of Wales SS

3

12

9

3

7.00

6.75

  
 

5

NJ03 Feng Yun GS *

8

7

2

 

6.90

5.67

  
 

6

MD01 Montgomery HS

5

5

7

 

6.88

5.67

  
 

7

SC01 Korean League

13

3

13

5

6.04

8.50

  
 

8

MD02 Walt Whitman HS

10

5

7

 

5.78

7.33

  
 

9

CA04 Oakdale HS

11

4

6

 

5.50

7.00

  
 

10

CA30 Walnut HS

17

9

4

 

4.73

10.00

  
 

11

NY07 Ward Melville HS

16

11

10

4

4.50

10.25

  
 

12

IL02 Lockport Township HS

14

8

11

 

3.85

11.00

  
 

13

NY15 Scarsdale HS

4

14

15

 

3.45

11.00

  
 

14

CO02 Thorton HS

11

10

14

 

3.25

11.67

  
 

15

WA01 Capital HS

9

16

11

 

2.75

12.00

  
 

16

WV01 Morgantown HS

15

15

16

6

2.10

13.00

  
 

17

MO01 Belton HS

7

18

17

17

2.03

14.75

  
 

18

NC08 North Surry HS

18

13

17

17

1.06

16.25

  
           
  

JUNIOR CUP

        
  

TR - Cary Chinese, NC (2009) - 24.85

        
  

SCHOOL

R1

R2

R3

R4

FINAL

   
 

1

CA52 Fair Oaks ES

2

1

1

1

28.65

1.25

  
 

2

NC51 Cary Chinese *

1

2

2

4

20.68

2.25

  
 

3

CAN51 Hebville Academy

6

3

3

 

9.39

4.00

  
 

4

NJ04 Robert Lazar MS

5

8

5

2

7.98

5.00

  
 

5

NJ50 FCD Chinese *

3

7

7

3

7.30

5.00

  
 

6

CA50 Sedgwick ES *

8

6

4

 

7.01

6.00

  
 

7

OH01 Mason Huaxia Chinese*

7

5

6

 

6.53

6.00

  
 

8

NC52 Champions Learning

4

4

8

 

5.95

5.33

  
 

9

CA53 Milpitas Christian

9

9

9

 

1.43

9.00

  
 

10

MD03 Deerfield Run ES *

10

9

10

10

0.43

9.75

  
           
           
           
           
  

BATTLE OF THE STATES

            
  

TR - California (2009) - 173.45

            
   

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

FINAL

   
 

1

CA99 - California

137.55

1

160.10

1

157.30

1

49.25

1

126.05

   
 

2

NY99 - New York

101.65

2

103.00

2

107.25

2

24.65

3

84.14

   
 

3

NJ99 - New Jersey

95.25

3

62.85

3

79.10

3

43.40

2

70.15

   
 

4

TX99 - Texas

50.70

5

43.05

4

50.30

4

5.50

8

37.39

   
 

5

NC99 - North Carolina

67.80

4

30.50

7

29.75

6

16.25

4

36.08

   
 

6

CAN99 - Canada United

33.70

6

30.85

5

30.20

5

13.60

5

27.09

   
 

7

MD99 - Maryland

23.10

7

30.80

6

20.90

7

0.00

 

18.70

   
 

8

IL99 - Illinois

22.60

8

14.80

11

17.30

8

9.00

7

15.93

   
 

9

OH99 - Ohio

18.00

10

19.00

8

17.10

9

0.00

 

13.53

   
 

10

CO99 - Colorado

20.75

9

17.45

9

8.90

11

0.00

 

11.78

   
 

11

SC99 - South Carolina

3.45

14

16.10

10

6.90

13

3.45

8

7.48

   
 

12

MA99 - Massachusetts

7.35

12

8.40

12

1.05

16

9.45

6

6.56

   
 

13

MI99 - Michigan

2.90

16

7.80

13

9.45

10

0.00

 

5.04

   
 

14

MO99 - Missouri

14.40

11

0.00

17

0.00

17

0.00

 

3.60

   
 

15

PA99 - Pennsylvania

1.00

17

3.00

14

8.00

12

0.00

 

3.00

   
 

16

WA99 - Washington

6.60

13

1.10

16

3.30

14

0.00

 

2.75

   
 

17

WV99 - West Virginia

3.15

15

2.10

15

1.05

15

2.10

9

2.10

   
               
  

SCHOOL SWEEPSTAKES

            
  

TR - Clear Lake HS, TX (2004) - 51.30

            
  

School

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

FINAL

   
 

1

CA52 Fair Oaks ES

23.40

2

34.65

1

30.55

1

26.00

1

28.65

   
 

2

CA63 Saratoga HS

40.25

1

26.20

4

27.00

4

6.80

6

25.06

   
 

3

NY50 East Meadow HS

26.55

4

30.15

3

29.85

2

8.10

4

23.66

   
 

4

NY51 Hunter College HS

30.80

2

31.65

2

30.05

1

0.00

 

23.13

   
 

5

CA62 Pasadena Central GC

29.40

3

32.20

1

16.85

8

7.40

5

21.46

   
 

6

NJ51 JP Stevens HS

17.65

7

25.20

5

21.60

3

2.20

11

16.66

   
 

7

NY52 Stuyvesant HS

17.40

8

18.60

6

17.95

7

11.55

1

16.38

   
 

8

TX50 Jasper HS

18.70

6

15.40

7

19.80

5

5.50

8

14.85

   
 

9

CA64 Lowell HS

18.90

5

11.35

10

14.85

9

0.00

 

11.28

   
 

10

CA60 Mission San Jose HS

3.45

19

14.95

9

18.40

6

3.45

9

10.06

   
 

11

NJ50 Montville HS

10.35

11

6.90

18

10.35

11

11.50

2

9.78

   
 

12

CA61 Palo Alto HS

17.15

9

15.05

8

6.55

19

0.00

 

9.69

   
 

13

CAN05 Royal West Academy

3.30

20

9.90

12

9.90

13

6.60

7

7.43

   
 

14

TX01 Bellaire HS

10.50

10

9.45

13

9.45

14

0.00

 

7.35

   
 

15

CA02 Orange County GC

10.35

11

5.75

20

11.50

10

0.00

 

6.90

   
 

16

NJ01 Highland Park HS

5.75

18

8.05

15

10.35

11

3.45

9

6.90

   
 

17

MA01 Sharon HS

7.35

17

8.40

14

1.05

21

9.45

3

6.56

   
 

18

CO01 Highland Ranch GC

8.05

15

10.35

11

6.90

18

0.00

 

6.33

   
 

19

NY04 Manlius Pebble Hill

8.40

14

7.35

17

8.40

16

0.00

 

6.04

   
 

20

MI50 Renaissance HS

2.95

21

7.80

16

9.45

14

0.00

 

5.05

   
 

21

NJ05 Indian Hills HS

9.45

13

6.30

19

3.15

20

0.00

 

4.73

   
 

22

PA01 Dubois Area HS

1.00

23

3.00

21

8.00

17

0.00

 

3.00

   
 

23

CO03 Lakewood HS

7.70

16

1.10

22

0.00

22

0.00

 

2.20

   
  

NC05 Wake Forest-Rolesville HS

2.10

22

0.00

23

0.00

22

0.00

 

0.53

   
               
  

ROOKIES CUP (Note: A team cannot win both Rookies and Junior Cup)

            
  

TR - Hunter College HS, NY (2009) - 26.75

            
  

School

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

FINAL

   
 

1

CA51 Morningstar Chinese *

23.35

1

26.45

1

23.45

1

5.50

1

19.69

   
 

2

NJ03 Feng Yun GS *

8.05

8

9.20

7

10.35

2

8.05

 

8.91

   
 

3

CA03 Redwood Shores GC

11.50

2

11.50

2

10.35

2

0.00

 

8.34

   
 

4

IL01 Moline HS

9.00

6

6.00

10

9.00

5

9.00

2

8.25

   
 

5

CAN50 Prince of Wales SS

11.00

3

3.00

13

7.00

9

7.00

3

7.00

   
 

6

MD01 Montgomery HS

9.90

5

9.90

5

7.70

7

0.00

 

6.88

   
 

7

SC01 Korean League

3.45

13

10.35

3

6.90

13

3.45

5

6.04

   
 

8

MD02 Walt Whitman HS

5.50

10

9.90

5

7.70

7

0.00

 

5.78

   
 

9

CA04 Oakdale HS

5.00

11

9.00

4

8.00

6

0.00

 

5.50

   
 

10

CA30 Walnut HS

2.70

17

8.10

9

8.10

4

0.00

 

4.73

   
 

11

NY07 Ward Melville HS

3.00

16

5.00

12

5.00

10

5.00

4

4.50

   
 

12

IL02 Lockport Township HS

3.30

14

8.80

8

3.30

11

0.00

 

3.85

   
 

13

NY15 Scarsdale HS

10.35

4

2.30

15

1.15

15

0.00

 

3.45

   
 

14

CO02 Thorton HS

5.00

11

6.00

10

2.00

14

0.00

 

3.25

   
 

15

WA01 Capital HS

6.60

9

1.10

17

3.30

11

0.00

 

2.75

   
 

16

WV01 Morgantown HS

3.15

15

2.10

16

1.05

16

2.10

6

2.10

   
 

17

MO01 Belton HS

8.10

7

0.00

18

0.00

17

0.00

 

2.03

   
 

18

NC08 North Surry HS

1.70

18

2.55

14

0.00

17

0.00

 

1.06

   
               
               
               
  

JUNIOR CUP

            
  

TR - Cary Chinese, NC (2009) - 24.85

            
  

School

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

FINAL

   
 

1

NC51 Cary Chinese *

28.15

1

23.70

2

23.80

2

7.05

3

20.68

   
 

2

CAN51 Hebville Academy

9.80

6

12.95

3

14.80

3

0.00

 

9.39

   
 

3

NJ04 Robert Lazar MS

9.90

5

2.20

8

8.80

5

11.00

1

7.98

   
 

4

NJ50 FCD Chinese *

11.35

3

5.25

7

5.40

7

7.20

2

7.30

   
 

5

CA50 Sedgwick ES *

8.50

8

8.50

6

11.05

4

0.00

 

7.01

   
 

6

OH01 Mason Huaxia Chinese*

9.00

7

9.00

5

8.10

6

0.00

 

6.53

   
 

7

NC52 Champions Learning

9.35

4

11.05

4

3.40

8

0.00

 

5.95

   
 

8

CA53 Milpitas Christian

4.00

9

0.00

9

1.70

9

0.00

 

1.43

   
 

9

MD03 Deerfield Run ES *

1.70

10

0.00

9

0.00

10

0.00

 

0.43

   
 

10